torsdag 15. mars 2012

Oppfordring!!

For veldig mange år siden, mens jeg fremdeles fikk lommepenger av mine foreldre, så bad jeg om å få litt mer penger.. Grunnen var enkel, jeg hadde så lyst til å bli fadder!! :) 

Som sagt, så gjort!! 

Jeg valgte å bli fadder hos plan fordi jeg liker konseptet veldig godt! Man får et fadderbarn som en følger gjennom oppveksten, men pengene tilfaller ikke barnet, det tilfaller stedet (byen, lokalsamfunnet..) barnet bor på. De midlene som samles inn går med på å hjelpe hele lokalsamfunnet slik at de får bedre levevilkår. Alt ut i fra hvilke behov som finnes kan det være alt fra elektrisitet/vann til hjemmene, helseopplysning/legehjelp/medisiner/vaksiner, skoler/barnehager, hjelp til å få i gang arbeid for foreldrene (da spesielt mor siden dette er et stort problem i mange deler av verden) osv. osv.. Altså så er en med å sikrer at alle i barnets nærmiljø får det bedre, og ikke bare barna en er fadder for! Jeg syns dette er et genialt konsept! 

Jeg har allerede fulgt et barn fra ung alder og til over 18 år og nå har jeg et nytt barn som er 4 år gammelt nå! Man kommuniserer med fadderbarnet gjennom at en skriver brev og får brev/tegninger tilbake fra barnet! En gang i året får en også informasjon om hva som har hendt med familien og hvordan det går med de, hva som har hendt i lokalsamfunnet og en får også oppdaterte bilder av barnet og en av foreldrene!

Lørdag 17.03--12 fyller plan 75 år og jeg anbefaler alle som ikke allerede er fadder om å bli det!! Også om en har egne barn er dette veldig gunstig fordi en da kan lære mer om andre steder i verden og om hvordan andre mennesker lever!! 

Ikke koster det masse heller!! Det er bare snakk om 250 kr i mnd samt at en faktisk får det trukket fra på skatten!! Dersom DU er interessert i å bli fadder så ta gjerne kontakt med meg, eller trykk på bildet under så kommer du direkte til siden!! 


Takker samtidig alle som er faddere, vi gjør en forskjell for barna!! :)

Ingen kommentarer: